idealni svet

Ja sam veganka. Ja sam ekstremna.

Posted by

Ne poznaješ me. Ipak, to te ne remeti da odbaciš moje mišljenje.

Ja sam veganka. Ja sam ekstremna. Ja mrzim nevegane. Ja sam nerealna. Ja sam gruba. Ja mrzim decu. Iznosim neargumentovane tvrdnje. Forsiram svoja viđenja na tebe.

Ja sam veganka. Ja sam ekstremna.

Istina je da živim za ideale.

Istina je da nisam dete i nisam neuka, što implicira da su moji ideali naučno i etički potkovani. Istina je da te oni plaše, jer remete komfor konzumerizma. Istina je da ne mislim da sam bolja od tebe, ali istina je da se trudim da živim ispravno. Istina je da ne želim da povredim nikoga. Istina je da se braniš od pasivnog posmatrača koji ti nije čak ni protivnik. Istina je da te ne mogu poštovati samo zbog toga što istoj vrsti pripadamo, poštovanje se zaslužuje. Istina je da neću dozvoliti životinji da me ubije, imaš iskrivljenu ideju veganstva. Istina je da te ne remetim ja nego primer da je u praksi ostvariva ideja nepovređivanja. Istina je da preterivanjem banalizueš moje tvrdnje. Istina je da je klanje životinje ekstremno.

Istina je da te volim.

Na isti način kao i druga bića koja ne poznajem. Život se voli. Istina je da bih se borila za tvoje pravo na život jednako srčano kao za pravo na život svih životinja u klanicama i u lovištima. Istina je da te ne potcenjujem. Istina je da ćeš moje tvrdnje uvek uvijati u pretpostavku ekstremnog vegana. Šta za tebe znači ekstremni vegan?

Pozvaću se na Džona Rolsa i njegovu Teoriju društvene pravednosti i zamoliću te da zamisliš da se nalaziš u izvornoj poziciji. Bez društvenih znanja, odgovornosti, očekivanja. Bez društva kao takvog. Stojiš sama na obali. Nemaš osećanja. Nemaš preferencije. Nemaš očekivanja, nade, želje. Samo ti. Čista. Netaknuta. Tvoje lične implikacije pravednosti oblikovale bi temelje na kojima počiva društvo.

Kako bi zamislila idealan svet?

Screenshot-2018-4-12 life - Google претрага.png

Moj idealni svet je onaj bez prolivanja krvi.

Moj idealni svet je svet u kome su deca srećna, a ne gladna. Moj idealni svet je onaj u kome dečaci od 15 godina ne moraju da se kriju od obavezne regrutacije tokom rata. Moj idealni svet je onaj bez rata i bez granica. Bez veštačkih tvorevina koje crtaju nevidljivi pasivni sukob među nama. Moj idealni svet je onaj u kome ne moram da izvadim srce nekome da bih jela. Moj idealni svet je onaj u kome smo pustili prirodu da živi. Moj idealni svet je onaj u kome besan čovek neće biti nasilan. Moj idealni svet je onaj u kome nismo veštački čitave vrste postavili u svojim zakonima kao niža bića i oduzeli im pravo na život i na jednako uvažavanje interesa. Moj idealni svet je onaj u kome niko neće odlučivati o tuđem životu. Moj idealni svet je nenasilan. I nenasilje živim. Nenasilje je ideal kome težim.

Moj idealni svet je onaj u kome nenasilje nije ekstremno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.