Anonymous for the Voiceless Belgrade, Kocka Istine u Beogradu

Šta rade ANONIMUSI za ŽIVOTINJE i zašto?

Posted by

Ko su Anonimusi i šta oni rade za životinje? Kako je nastao ovaj pokret i čemu služi? Šta rade anonimni aktivisti u Srbiji i kako funkcioniše KOCKA ISTINE?

Anonymous for the Voiceless je aktivistička organizacija specijalizovana za ulični aktivizam koji ima za cilj da informiše zainteresovane prolaznike o tome šta svakog minuta, svakog dana doživljavaju životinje koje uzgajamo za ljudsku ishranu. Oni to čine pomoću snimaka i tehnologije virtuelne realnosti (gde im je takva tehnologija dostupna), pružajući kratka i informativna objašnjenja i optimalni proaktivni pristup zainteresovanim prolaznicima.  Ova akcija trebalo bi da služi da zainteresovane informiše o načinu kako se tretiraju životinje u industrijama eksploatacije životinja, da ih opremi znanjima i resursima kako da prestanu da tome doprinose i pređu na veganski način života. Anonimusi imaju abolicionistički stav u odnosu na eksploataciju životinja i zalažu se za njihovo krajnje oslobođenje.

Putem direktne akcije pomoću formacije KOCKE i anonimnog izgleda pod maskama, sa crnim kapuljačama, odeveni u crno, svi prolaznici slobodni su da učestvuju gledajući snimke, postavljajući pitanja i razgovarajući sa aktivistima van kocke. Kocka ima stroga pravila koja daju merljiv rezultat i efekat na prolaznike, da privuku upravo one otvorenog uma, spremne da saznaju više.

Anonymous for the Voiceless Belgrade, Kocka istine
photo: Aleksandar Cvetanović

Prednosti ovog vida aktivizma ogledaju se upravo u anonimnosti koja intrigira, ali i u proaktivnom, senzitivnom i otvorenom aktivističkom pristupu. Aktivisti treba da pokažu razumevanje za naučene predrasude, kao i spremnost da prepoznaju i reaguju na one pojedince koji pokažu interesovanje i otvorenost ka saznanjima o okrutnosti industrija eksploatacije. Prilika za direktni aktivizam je odlična i vreme i resursi se ne troše na one druge, nezainteresovane, zatvorenog uma ili agresivne. Baš kao u prodaji nekog proizvoda, “prodajemo” veganstvo onima koji žele da ga “kupe”.

Aktivisti iz Srbije uspešno su više puta organizovali KOCKU ISTINE u Beogradu, a predstoje dva događaja u organizaciji Anonymus for the Voiceless – u Novom Sadu 24. marta i ponovo u Beogradu 17. marta. 2018. godine.

Dođite i saznajte!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.