Moje je pravo da jedem meso

Posted by

Niko na ovom svetu ne voli da mu se govori kako da živi svoj život, a još manje da mu se uskraćuju neka prava i slobode u odlučivanju. Sa kim će da živi, kako da se oblači, koji film će da gleda, za koga će da glasa, da li će i kada da rađa decu, da živi u vanbračnoj zajednici, ili pak sam do kraja života. Od banalnih stvari, do onih koji čine ovaj život podnošljivim – pravo na slobodu, na hranu, na sigurnost.

Da li na veganstvo gledaš kao na zadiranje u tvoje pravo da jedeš šta hoćeš?

Evo zašto veganstvo to nije… ili zašto veganstvo to jeste…

Činjenica je da ja želim da ti prestaneš da jedeš neke namirnice. Gledam ti u tanjir, nije da ne gledam. Ali postoji jedan bitan razlog zašto to radim. Ne, nije samo moja radoznalost. Niti potreba da te kontrolišem ili da pametujem i morališem. Nije mi bitan tvoj holesterol ili granični dijabetes. Tvoje telo, tvoja stvar!

Ti u svom tanjiru vidiš hranu, ja vidim ceo jedan život i smrt.

Jedan na silu otet život, od samog starta otrgnut od svega što ga čini vrednim življenja. Jedan besmislen, bolan život. Život kom je olakšanje bilo da se on prekine. Život za koji bi bolje bilo da nije ni postojao.

Ali dugo, predugo sam i ja videla isto što i ti. Parče ukusnog mesa, sira, kajgane. Objekte, ne osobe. Hranu, a ne delove tela i produkte patnje kakvi, fakat, oni jesu. Ako se zagledaš duboko u sebe, videćeš to. Bez odbrana, bez pravdanja, bez krivice. Kao što su belci počeli da vide crnce kao osobe, a ne bezvredne instrumente za čupanje korova. Njihovo pravo bilo je u prošlosti da bičuju, siluju, izrabljuju i koriste crnce kako im padne na pamet. Slična objektifikacija živih bića opravdala je držanje ljudi u logorima za vreme drugog svetskog rata, kao i ubistva pripadnika neke nacije u svim ratovima i nasilnim činovima. Sve ovo bilo je legalno u to vreme.

Legalno pravo ne podrazumeva ispravnost

Legalno gledano imaš pravo da jedeš šta god hoćeš, ali razmisli jedno – da li je tvoje čulo ukusa bitnije od nečijeg života?

Godišnje se ubije preko 56 milijardi kopnenih životinja za ljudsku ishranu. Ovaj broj ne uključuje ribu i druga morska stvorenja čiji broj je toliko velik da se meri u tonama, a ne jedinkama.

porodica kravaIzaberi da ne jedeš proizvode koji podrazumevaju postojanje žrtve. Dozvoli da i druga bića imaju ista prava i slobode kakve ti želiš i za koja se neko pre nas izborio. Vratimo im pravo na život i pravo na slobodu koje smo im oduzeli. Slobodu da biraju partnera, da žive u blizini članova svoje porodice. Da im niko ne uzima decu. Da dišu čist vazduh, a ne isparenja svog izmeta. Da hodaju, trče, igraju se.

Od izbora da živiš život bez okrutnosti deli te nekoliko koraka po supermarketu.

Budi vegan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.